... ...


libros

Diez libros sobre distintas temáticas como musicología, historia, poesía, derechos humanos, espiritualidad, narrativa y relaciones sociales.


Cap. I – La música en sus primeros años
Cap. II – Los trascendentes cambios de vida
Cap. III – La ruptura con la iglesia romana
Cap. IV – La nueva música reformada
Cap. V – La consolidación de la Reforma
Cap. VI – Teoría de la música de Lutero
Cap. VII – Lutero y el arte
Cap. VIII – El Coral protestante
Cap. IX – Lutero y sus coetáneos músicos
Cap. X – Himnarios
Cap. XI – La poesía de Lutero
Cap. XII a XIV – (.../...)

2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Lutero y la música - La reforma pendiente del siglo XXI
Cap. I – Propuesta y defensa
Cap. II – Las dimensiones de la cultura
Cap. III – Rasgos formativos de la contraculturalidad
Cap. IV – Las dimensiones de la espiritualidad
Cap. V – Jesús y su relación con la cultura
Cap. VI – Jesús, la cultura y la formación de la iglesia
Cap. VII – La iglesia y su relación con la cultura
Cap. VIII – Adaptación y absorción cultural del cristianismo
Cap. IX – La cultura de la retórica
Cap. X – Iglesia y culturalidad imperial
Cap. XI – Arquitectura y arte de la cultura cristiana
Cap. XII a XVII – (.../...)

2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · El mito de la contracultura cristiana
«La secularización del góspel»
Cap. I – Presentación
Cap. II – Maranatha
Cap. III – Procesos
Cap. IV – Band
Cap. V – Carlit
Cap. VI – Humanismo
Cap. VII – Espiritualidad
Cap. VIII – Secularidad
Cap. IX – Comparativas
Cap. X – Gloria
Cap. XI – Redención

2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · La secularización del góspel
Prólogo (por Pau Grau i Ballester)
Cap. I – Presentación de intenciones
Cap. II – Declaración Universal de los Derechos Humanos
Cap. III – Una mirada a la Carta Magna
Cap. IV – Síntesis del ministerio de Jesús
Cap. V – La correlación entre prójimo y Dios
Cap. VI – Los senderos de la justicia y la misericordia
Cap. VII – Adoración íntegra
Cap. VIII – La Adoración hoy
Cap. IX – Jesús, modelo de adoración
Cap. X – A modo de reflexión implicada
Apéndice: Concordancia entre DDHH y Biblia

2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Adoración y derechos humanos
Jaume I el Conqueridor, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere II el Ceremoniós
són els quatre grans cronistes de la història catalana. El present llibre, El Llibre del feits del rei En Jaume, és una adaptació al català contemporani amb notes a cura d'en Josep Marc Laporta.


1- Diu monsenyor sant Jaume que la fe sense les obres morta és. Aquesta sentència va voler nostre Senyor dur a com-pliment en els nostres fets; i encara que la fe sense les obres no valgui res, quan ambdues s'apleguen donen fruit, el qual Déu vol rebre a la seva mansió. I tot i això, que l'origen de la nostra naixença fos afortunat, calia que fos millorat en les obres nostres: no pas perquè ens manqués fe per creure en el nostre Creador i en les seves obres i per pregar a la seva Mare que pregués per Nós al seu car Fill que ens perdonés els greuges que li havíem fet; per la qual cosa, de la fe que teníem .../...

2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Llibre dels fets del rei Jaume I
Introducción
I - El artista: un ser diferencial
II - Dios: un artista único
III - Distintas perspectivas
IV - De Lutero a Bach: una iglesia artística
V - El Evangelio leído por Bach
VI - Iglesia y arte

1- La introducción a la primera edición de El Dilema del Arte del año 1991 empezaba con una reflexión sobre los pensadores cristianos del arte. Mencionaba que los postulados de los llamados maestros de arte cristiano me habían resultado intelectualmente muy beneficiosos, pero espiritualmente poco fructíferos .../...

1991-2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · El Dilema del Arte
El éxito es una de las metas supremas del ser humano. Todos buscamos el éxito en diferentes ámbitos de la vida: en el personal, en el familiar, en el profesional, en el afectivo... Es parte de nuestro deseo de realización social y existencial.
100 propuestas para atrevidos presenta cien sencillas pero auténticas consideraciones que emanan de la sabiduría de todos los tiempos. Cien conceptos que nos invitan a una saludable reflexión y al éxito real. Para alcanzarlo, es necesario ser audaces y atrevidos.


1- Allá por el año 1670, el poeta inglés John Wilmot confesó: «Antes de casarme tenía seis teorías sobre cómo criar a los hijos; ahora tengo seis hijos y ninguna teoría». Es probable que en algunos aspectos de la vida nos encontremos en la misma situación que John Wilmot: tenemos muchas teorías sobre muchas cosas y, en el momento .../...

2008-2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 100 propuestas para atrevidos
L’èxit és una de les fites supremes de l’ésser humà. Tots cerquem l’èxit en diferents àmbits de la vida: en el personal, en el familiar, en el professional, en l’afectiu… És part del nostre desig de realització social i existencial. 100 propostes per a agosarats presenta cent senzilles però veritables consideracions que emanen de la saviesa humana de tots els temps. Cent conceptes que ens inviten a una saludable reflexió i a l’èxit real.


1- Cap al 1670, el poeta anglès John Wilmot va confessar: “Abans de casar-me, jo tenia sis teories referents a la manera com criar els fills; ara tinc sis fills i cap teoria”. És probable que en certs aspectes de la vida ens trobem amb la mateixa situació que en John Wilmot: tenim moltes teories sobre molts d'aspectes i, a l'hora de la veritat, quan tocaria aplicar-nos-les, no en traiem aigua clara. 100 Propostes per a l'èxit personal no és un recull .../...

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 100 propostes per a agosarats
Moltes vegades, les solituds són compartiments tan estancs que per obrir una escletxa d’esperança es necessita Déu i ajuda. Altres vegades només es necessita estar en el moment adequat amb l’actitud adequada.
Solituds Immaculades és una novel·la dinàmica i entretinguda que ens acosta a moltes realitats inaccessibles que urgentment necessiten ajuda. Tracta la soledat des de distintes perspectives, valorant les dificultats que es donen en les relacions humanes, fent un retrat molt ajustat i fidedigne de la nostra societat.

1. Va ser un adéu-siau sense acomiadaments. No feia falta esperar més temps per entendre totes les raons que dies enrere ja suposava. Els camins que havien trepitjats junts, de sobte es dividien enmig d'una incerta tenebra. El cas és que ni ella ni ell li havien donat cap explicació. Només un silenci sec, eixut .../...

2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Solituds Immaculades
On es bressola l’ànima és el recopilatori antològic de l’obra poètica de Josep Marc Laporta. Recull sis petits llibres: El pas de l’amor, Engrunes de fe, Camins d’un poble, Dos mons, Mar mansuet i El pelegrí exiliat. En total, més de 120 poemes. Alguns mai van veure la llum pública, tot i que van ser ordenats i agrupats convenientment. D’altres, com Engrunes de fe, Camins d’un poble i Dos mons, van ser publicats en el seu moment. Aquesta antologia poètica té la virtut de deixar constància d’aquells moments més intensos i transcendents de la vida, endinsant-se en les entranyes de l’instant. Són una fotografia fixa d’allò que és inapel·lablement humà, però que descansa en l’esguard de la divinitat.


«Varem el veler en aquest moll tranquil
i llancem l'àncora a les arrels de l'ànima»

2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · On es bressola l'ànima

© Copyright 2014 Josep Marc Laporta